AKO JE PRAVNOM LICU POTREBNA POTVRDA (UVERENJE) DA NIJE OSUĐIVANO ILI DA SE NE VODI KRIVIČNI POSTUPAK PRED OSNOVNIM I VIŠIM SUDOVIMA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE, POTREBNO JE PRIBAVITI:

 

- ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA NA MEMORANDUMU PRAVNOG LICA

- OVLAŠĆENJE ZA PREDAJU ZAHTEVA I PODIZANJE UVERENJA (U SLUČAJU DA OVE POSLOVE OBAVLJA LICE KOJE NIJE ZAKONSKI ZASTUPNIK PRAVNOG LICA)

- FOTOKOPIJA IZVODA IZ APR-A ILI IZVODA IZ SUDSKOG REGISTRA PRIVREDNOG SUDA (ZA PRAVNA LICA KOJA SU REGISTROVANA U PRIVREDNOM SUDU) SA DATUMOM IZDAVANJA ISTOG NE STARIJEG OD ŠEST MESECI

- FOTOKOPIJE POTVRDA (UVERENJE) O NEOSUĐIVANOSTI PRAVNOG LICA VIŠEG SUDA U BEOGRADU-SPECIJALNOG ODELJENJA I VIŠEG SUDA U KRALJEVU-ODELJENJA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

- UPLATA TAKSE U IZNOSU OD 190,00 DINARA, PO UVERENJU, UPLAĆENE NA ŽIRO RAČUN BR. 840-29655845-23, MODEL 97, POZIV NA BROJ 48-049, PRIMALAC:

OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU, SVEHA UPLATE: TAKSA ZA UVERENJE.

 

U SLUČAJU DA JE POTREBNO UVERENJE I ZA ZAKONSKOG ZASTUPNIKA (KAO PRADSTAVNIKA PRAVNOG LICA) UZ GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI FOROKOPIJU LIČNE KARETE ZAKONSKOG ZASTUPNIKA ILI OČITANU LIČNU KARTU UKOLIKO JE LIČNA KARTA SA ČIPOM.

 

OSNOVNI SUD U KRAGUJEVCU IZDAJE JEDINSTVENO UVERENJE ZA PRAVNA LICA SA TERITORIJE GRADA KRAGUJEVCA ZA SEBE I VIŠI SUD U KRAGUJEVCU TAKO DA JE POTREBNO ZAHTEV I PRATEĆU DOKUMENTACIJU DOSTAVITI SAMO OSNOVNOM SUDU U KRAGUJEVCU-ZGRADA SUDA UL. TRG VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BR. 4 KRAGUJEVAC SOBA BR. 3.