Контакт подаци

ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

улица Слободе бр. 4

34000 Крагујевац

 

Телефон

034/6196000

 

Електронска писмена се Основном суду у Крагујевцу достављају путем електронске поште на адресу

e.podnesak@kg.os.sud.rs